Det som starta med ein plan om sal av lokalt, designa smykke «heime» blir no ein serie som også blir lansert i USA

foto