Lisa frå Ukraina har ein draum om å starta for seg sjølv: Under julemarknaden fekk ho vist fram kva ho kan