Rekordoverskot: Jan-Ketil kan sjå tilbake på det beste året noko sinne

foto