Ved eit uhell skreiv kunstnaren ei sjølvhjelpsbok – no kjem den ut