Tar du sjansen på å gjenoppleve 80-tallet i Måløy?