Musikklaget laga julestemninga i bybildet og for beuarane på omsorgssenteret

foto