På øya i havgapet har ein tysk professor i mote funne sitt paradis saman med kunstnarektemannen og barna

foto