«Sjølv om eg trakkar fleire kilometer til og frå jobb kan det ikkje kallast trening»