Med Ask og Birk på fjorden skal turistane få bli «ekte» vikingar