Ei rørt Line i spissen for engasjerte artistar samla inn godt over 200.000