Finn Egil henta fram det beste frå 65 år som kunstnar

foto