Har starta arbeidet med å finne ut om steinane i grava var lokale eller frakta dit