Var spente på korleis julekantaten ville bli tatt imot

foto