Eit meir lidenskapeleg publikum enn Elvis-fansen skal ein leite lenge etter