Fem lokale kor og flere kjente lokale musikere står på programmet