Hans og Eva vil synge, spele og dele erfaringar frå tida dei var aktive i teneste i Nordfjord

foto