Får støtte til to kulturminne her: Sjå kva kommunane får