Åge og brassbandet sette opp ein konsert heilt utanom det vanlege

foto