Oops … Her kunne det gått gale. Men for eit sceneshow!