Feirar 35 år og fyller sentrum med gode tilbod, aktivitetar og konkurransar