Har latt seg inspirere til å lage opplevingsdag: – Men vi har tenkt endå litt større