– Meir skal det ikkje til for at ein føler eit velvære som nesten er fysisk