«Har de aldri høyrt om seibiff i brun saus? Prøv!! Eg garanterer at de ikkje blir skuffa»