Hatmeldingane mot SV-politikar held fram: – No går eg til politiet