Det blir knapt ei meir nasjonalromantisk feiring enn det her