Pensjonistane samlar seg på felles markering under festivalen