Feirer det forsinkende jubileet med fest og utstilling av lokale kunstnere