Ber om ein million ekstra: – Konsekvensen av for lite pengar blir dårlegare tilbod

foto