Menneske rissa dette inn i stein for så lenge som 8.000 år sidan