Helse- og sosialutvalget samlet utenfor den gamle sjukeheimen