Takket være pengegaven kan flere nyte utsikten herfra