Korpset vil rekruttere og inkludere – går nye veier