Visste du at eit av Norges største slag fann stad i denne bygda? No etablerer dei eige sogelag

foto