Må spare pengar – kuttar støtta til kunstlaget

foto