«Eg skjønnar ikkje vitsen med å bruke mykje pengar på å drifte flyplassar som eigentleg berre blir eit busstopp mellom A og B»

foto