Knut har skrevet bok om hvordan nordmenn bidro til å bygge USA