Natta møter dagen 19. april 2024. Foto: @bardingeflode
Hendanes fyr 17. april 2024. Foto: @brhoplan
Kveldssol. Foto: @elithelen
God morgen, Norge. Foto: @fru_stephenson
Brurahornet og Veten i kveldssol. Hornelen i bakgrunnen. Foto: @karemorken
Uvær på veg. Skavøypollen. Foto: @akeleivdal
Nyt våren. Foto: Karin Vambeseth
Ålfoten og Ålfotbreen sett fra Kårnyken. Foto: Keipen turlag