Ungdommen fikk vist frem talentene sine til publikum i salen og hjemme i stuene

foto