Vil vekke interesse for «framtidas bransje» under årets MLAN