Korpset stiller med både ny dirigent og korpsleiar på haustkonsert og basar

foto