Jonny har vore på alle Malakoff-festivalane. Han er ikkje i tvil om kva høgdepunktet er

foto