Det var full sal og alle billettar utselt då elevane gjekk på scena med musikkteateret Smelt