Ikkje berre ein arena for etablerte stjerner, men også for dei komande

foto