Gaurav og Rohini flytta frå India til Nordfjord. Men dei har hatt nokre stopp på vegen