Her har dei mykje kjekt planlagt på den første nasjonaldagen utan restriksjonar