I denne kommunen kan du sjekke inn på eit rom med (hav)utsikt i heile fire av totalt åtte fyr

foto