– Alle eldsjelene fortener både jordbær, skryt og respekt

foto