Samla seg i hamna til vassdag for store og små

foto