Arrangerer verdikafé for å snakke om dynamikken mellom profesjonelle hjelpere og pårørende