Med fleire nye skodespelarar på plass meiner arrangørane publikum ikkje treng tenke «eg har sett det før»